Skenor

SK - Skenor med 0,5 mm godstjocklek, 30 mm och 55 mm fläns, att använda i innerväggar upp t o m 30 dB. 

SKP - Skenor med 0,5 mm godstjocklek, 30 mm och 55 mm fläns och 4 mm polyetenduk, att använda i innerväggar vid ljudkrav ≥35 dB. Kompletteras med akustisk tätmassa vid ljudklass ≥40 dB1) .

SKT - Skenor med 0,5 mm godstjocklek, 55 mm fläns och fyra tätlister, att använda i innerväggar vid ljudkrav ≥40 dB. 

SKU - Skenor med 0,5 mm godstjocklek, 30 mm fläns och 40 mm urklipp i vardera ände. Beställningslängden är öppningsbredden adderat med det totala urklippet dvs 80 mm. Längd 890 mm passar till 8M, längd 990 mm passar till 9M osv. Vid användning av DR med 15 mm plywood ökas längden med ytterligare (2x15 mm) 30 mm.

 

1) Ljudtätning SKP 40-44 dB = SKP+akustikfog 1 sida, 48-65 dB = SKP+akustikfog 2 sidor 

 

SK SKP SKT SKU

 SKT70/55
70 mm
55 mm
55 mm
0,50 mm
3000 mm
4500 mm
0,81 kg/lpm
8 st/pkt
72 st
6364
5709636365402
B
Ja
Ja
Ja