Bruk & spackel innerväggar

Här har vi samlat våra spackel och bruk till innerväggar (utom Aquapanel och Safeboard som ligger separat):

Perlfix - Gipsbruk som gör det möjligt att limma upp gipsskivor direkt på betong, lättbetong, tegel, puts och gips. Fäster på de flesta underlag, utom
trä. Kan även användas för lagning av gipsskivor.

Reparationsgips - För invändig utfyllning, fastsättning, reparation, utjämning, modellformning mm. Används även till utfyllnad av skador på invändiga putsbara underlag i väggar och tak som t.ex. gips-, lättbetong- och betongunderlag.

Uniflott - För spackling utan skarvremsa på kartongklädda runda gipskanter, minimal krympning.