Reparationsgips

För invändig utfyllning, fastsättning, reparation, utjämning, modellformning mm. Används även till utfyllnad av skador på invändiga putsbara underlag i väggar och tak som t.ex. gips-, lättbetong- och betongunderlag. Dessutom kan Reparationsgips även användas för fastsättning/fixering av putsprofiler, el-rör och el-dosor mm.

Bearbetningsbar: 10 min. Åtgång: 1,0 kg/mm/m2

REPARATIONSGIPS