PD Cellpolyetenduk

4 mm Cellpolyetenduk på rulle för tätning mellan stålprofiler och angränsande byggdelar. Används som komplement till SK/FSK-skenor vid ljudkrav ≥35 dB. Vid ljudkrav 40-44 dB kompletteras PD med Akustisk tätmassa på en väggsida samt vid ljudkrav >44 dB på båda väggsidorna.

 

PD