PD Cellpolyetenduk

4 mm Cellpolyetenduk på rulle för tätning mellan stålprofiler och angränsande byggdelar. Används som komplement till SK/FSK-skenor vid ljudkrav ≥35 dB. Vid ljudkrav 40-44 dB kompletteras PD med Akustisk tätmassa på en väggsida samt vid ljudkrav >44 dB på båda väggsidorna.

 

PD

Cellpolyetenduk 4 mm på rulle
PD95
6411
5709636366997
95
4
50000
0,55
20
B
system innervägg
ja