Tillbehör Safeboard

Här finns vitala tillbehör till vår strålskyddsskiva, Safeboard. Det är av yttersta vikt att dessa används för att säkra väggens totala strålskyddsegenskaper:

Safeboard spackel - Specialspackel till Knauf Safeboard. Obligatoriskt tillbehör till Safeboard för att klara strålskyddet.

Strålskyddskapsel för eldosor - Blykapsel till tre stycken eldosor.