Strålskyddskapsel för eldosor (Safeboard)

Blykapsel till tre stycken eldosor.

SAFEBOARD KAPSEL ELDOSA