SmartSealX

Montagelim, 0,6 l, för SmartMount-systemet. Tillsammans med de innovativa SmartMount profilerna tätar och förseglar limmet vindskyddet.

Typ: Akrylbaserat silikatlim

Skinnbildning: Ca 10 min vid +20°C och 50 % RF.

Torktid: Ca 20 min vid 1 mm limfilm vid +20°C och 50 % RF.

Genomhärdning: Ca ett dygn. Rekommenderad appliceringstemp. är minst

5 °C.

Hållbarhet: Ca 12 månader. Förvaras frostfritt.