Byggskivor invändigt

Här finns Knauf Danogips Surface Board, med samtliga fyra kanter försänkta, som används vid förhöjda krav på ytsläthet för både innerväggar och innertak.  Dessutom finns vår yt- och renoveringsskiva, Reno Board, som snabbt och enkelt möjliggör nya ytskikt på gamla väggar.

Surface Board - Samtliga kanter försänkta vilket skapar mycket goda förutsättningar för ett gott målningsresultat.

Reno Board- "Renoveringsskiva" avsedd för beklädnad av befintliga innerväggar och innertak.