Modellgips

Finkornigt modellgips till gjutning/ reparation av modeller, ornament och stuckaturarbeten.
Material
Knauf Modellgips är ett fabriksblandat finkornigt stuckaturgips med speciella egenskaper för renovering och gjutning av ornament samt för den keramiska industrin.

MODELLGIPS