MP 75 Leicht (MP75L)

Smidig, sprutbar gipsputs med lättballast för invändig putsning av väggar och tak i bostäder, kontor, hotell, skolor eller sjukhus. Produkten fungerar även för handapplikation.

Material

MP 75L uppfyller Svensk standards grundkrav enl SS-EN 13279-1:2008 utgåva 1 "Gipsbindemedel och gipsbaserad puts – Del 1: Definitioner och krav".

MP 75L uppfyller även brandkraven för materialklass A1.

MP75L