Multifinish

Smidigt, pumpbart, gipsbaserat, tunnputsbruk. För spackling/finputsning av invändiga väggar och tak, på råa och ojämna underlag som betong, puts och gipsskivor. Multifinish lämpar sig väl för ytor där det ställs höga krav på ytjämnhet.

Material

Multifinish uppfyller den brandtekniska klassen A1 och är CE-märkt, uppfyller även klass C6/20/2 enligt SS-EN 13279-1:2008 utgåva 1 "Gipsbindemedel och gipsbaserad puts - Del 1.

MULTIFINISH