Rotband

Smidig handgipsputs med god vidhäftning - för invändig putsning av väggar och tak i bostäder, kontor, hotell, skolor eller sjukhus.

Material

Specialgipsbruk som uppfyller Svensk standards krav enl SS-EN 13279-1:2008 utgåva 1 "Gips-bindemedel och gipsbaserad puts.

 

ROTBAND