Tillbehör PFT G4 Next generation

Här har vi samlat tillbehör till PFT G4 Next generation:

Blandarvisp - finns både till vanlig puts- och golvmassa såväl som till lightputs såsom MP 75 Leicht.
Rotomix - efterblandare för t.ex. golvmassor.
Mantel - flera olika mantel typer samt skruv.