Blandarvisp

Till PFT G 4 finns två stycken blandarvispar:

Blandarvisp (standard) används till vanlig puts- och golvmassa

Blandarvisp (ligtputs) används till lightputs som t.ex. MP 75 L.