Tillbehör invändig puts

Här finns samtliga tillbehör till invändig puts samlade:

Häftgrund – Grundning av sugande underlag före putsning/spackling. Dammbindare.

Primer (gul) – Invändig grundning av sugande underlag.

Betokontakt – Invändig grundning av icke sugande underlag.

Armeringsnät – Glasfibernät. Hela ytan armeras med detta nät som stryks in i spackelmassan.

Stucanet S – Armeringsnät för alla slag av putsarmering. Böjbart i alla riktningar. Lämpligt för besvärliga putsarbeten.

Hörnjärn – För inomhusbruk.

Putsskena – Varmförzinkad putsskena som används som avdragningsbana för minst 8 mm tjock gipsputs inomhus.

Putsavslutningsprofil – Förzinkad start-/avslutningsprofil.

Reparationsgips –Invändig utfyllning, fastsättning, reparation, utjämning, modellformning m.m.