Betokontakt

Knauf Betokontakt används innan putsning som förbehandling av icke sugande underlag eller vid mycket släta underlag såsom blank betong. Betokontakt används även på gipsskiva som skall putsas.

Material

Knauf Betokontakt är en bruksklar rosa konststoft-dispersion blandat med kvartssand och med hög beständighet mot alkalisk påverkan.

 

BETOKONTAKT