Primer

Primer underlättar och ger bra förutsättningar för gipsputsarbetet, så som jämnare uttorkning och ökad vidhäftning. Primer används primärt som förbehandling innan gipsputsning (med Knauf MP 75 Leicht och Rotband) av invändiga sugande eller ojämnt sugande putsunderlagsytor (exempelvis utanpå lättbetong, lättklinker, tegel eller starkt sugande puts).

Material
Primer (gul) är en alkaliebeständig dispersion med med god vidhäftning, baserad på vinyl-co-polymeriast och vatten.

PRIMERGUL