Neutrasit 

För grundning innan ytputs. Används som grund och sugspärr på fasta, rena och torra underputsytor och armeringsbruk. Åtgång: 0,18 kg/m².

NEUTRASIT