Silikonharts EG-färg

Fasadfärg på silikonhartsbas, särskilt utvecklad för egalisering (en överrollning) av mineralisk ytputs i vitt eller färg, och därigenom utjämna och egalisera eventuella färgnyansskillnader i putsytan som beror på torkning, väderexponering eller bearbetning. Åtgång: 0,34 kg/m².

SILICONHARZ