Utvändig puts

Här har vi samlat våra utvändiga putser enligt följande:

Grundputsbruk Vit - Grundputsbruk Vit är en KC-baserad grundputs till Aquapanel outdoor. putsen är vattenavvisande, diffusionsöppen och har mycket god vidhäftning på Aquapanel Outdoor.
Conni S strukturputs - Smutsavvisande silkonhartsbaserad strukturputs. Finns i fraktionerna 1 / 1,5 / 2 och 3 mm.
Caparol AmphiSilan Ytputs - Strukturputs baserad på silikonhartsdispersion med god kulörbeständighet. Finns i fraktionerna 1,5 / 2 och 3 mm.

 

 

Kulörval av ytputs

 

När kulör av ytputs ska väljas till Knauf Ventilerade Fasadsystem, bör hänsyn tas till reflektansen (*H-värde),

som inte bör understiga tabellens gränsvärden.

 

Ytputs

H-värde

Organisk

15 (**10)

Mineral

20

 

H-värde för respektive kulör finns ofta på färgleverantörens färgkarta*** t.ex. Caparols färgkarta (Fassade A1).

 

*H-värde=Hellbezugswert

 

**Tätare fältindelning krävs, max 10 x 10 m

 

***Om aktuell färgleverantörs minivärde överstiger minivärde gäller detta i första hand.