Vinkel

Användning: Hjälpverktyg för att skära i rät vinkel i gipsskiva.
Med måttskala, delning 2 mm. a = 1240 mm, b = 560 mm.

VINKEL