Clinch-on med gummiklubba

Användning: Verktyg för fastsättning av hörnskydd (HSK).

CLINCHON