Fashyvel

Användning: För fasning av skurna kanter exempelvis på plank
och före spackling. Fasens storlek är lätt inställbar.

FASHYVEL