Handfogspruta

Användning: Lättarbetat sprutverktyg för applicering av lim och akustisk tätmassa.
Rymd: 0,6 liter.

HANDFOGSPRUTA