Ytterväggar

Knauf Danogips ytterväggar byggs upp kring vårt ytterväggssystem RY. Detta system kan användas till alla typer av byggnader, både som bärande konstruktion, utfackningsväggar och som påhängd fasad. Systemet kan kompletteras, både in- och utvändigt, med profiler för tilläggsisolering och installationer. Ytterväggarna kan antingen platsbyggas pa byggplatsen eller förtillverkas som prefabricerade element för montage pa byggplatsen.

Vid putsade fasader har Knauf Danogips marknadens första P-märkta ventilerade fasadsystem, Aquapanel Outdoor monterat på ventilerad fasadläkt (VFL). Med detta system elimineras risken för inträngande fukt i fasaden med tillhörande problematik. Dessutom erhåller man en mycket slagtålig och formstabil konstruktion.