P-märkt fasadsystem

Här finns vår putsbärare Aquapanel Outdoor, ingående i vårt P-märkta fasadsystem.

Aquapanel Outdoor - Aquapanel Outdoor är en helt oorganisk och cementbaserad
byggskiva avsedd som underlag för puts på fasadkonstruktioner
med eller utan ventilation/dränering.