PU Påsalningsprofil

Påsalningsprofil för invändig tilläggsisolering. Plåttjocklek: 0,7 mm.

PU