Puts och spackel Aquapanel Outdoor

Här finns vårt puts- och spackelsortiment till Aquapanel Outdoor samlat:

Fogspackel Grå - Spackelmassa till skivfogar och bredspackling av Aquapanel Outdoor.

Grundputs Vit - Aquapanel Grundputs Vit är en KC-baserad grundputs till Aquapanel Outdoor.

Noblo filtputs 1.0 -  Mineralbaserat filtningsbruk med marmorkorn i ballastfraktion 0-1 mm för eleganta filtfärdiga ytor.