Färdigblandad Fogspackel

Färdigblandad vit spackelmassa till skivfogar och bredspackling av Aquapanel Outdoor.  Åtgång: 1,50 kg/m².

FOGSPACKELFAERDIGBLANDAT