Kvartsgrund (Vit)

Vidhäftningsgrund för inom- och utomhusbruk. Avsedd för förbehandling av putsade ytor innan strukturputs. Åtgång: 0,20 kg/m².

QUARZGRUND