SmartMount

Här finns samtliga profiler, lim och skivor ingående i vårt nya skruvlösa montagesystem för ytterväggar, SmartMount:

Den unika fixeringsprofilen SmartStrip är tillverkad av ålderbeständig och miljövänlig ABS-plast och finns i tre olika utföranden: en för öppningar och avslut (SmartStrip Edge), en för sammanfogning mot underlag (Smartstrip Fix) samt en för sammanfogning utan underlag (Smartstrip Join).

Byggskivor:

Weatherboard 2.0 - Gipsbaserad helt oorganisk vindskyddsskiva som består av impregnerad kärna av specialgips och ett ytskikt av hydrofobisk glasfiberväv.

Fixeringsprofiler:

SmartStrip Edge - Under- och överdel samt start- och stopp-profil.

Smartstrip Fix Outdoor - Profil för skarvning på regel.

Smartstrip Join Outdoor - Profil för skarvning utan bakomliggande regel.

Lim:

SmartSealX - Montagelim, 0,6 l, för SmartMount-systemet. Tillsammans med de innovativa SmartMount profilerna tätar och förseglar limmet vindskyddet.