Tillbehör och skruv Aquapanel Outdoor

Här finns samtliga tillbehör (utom puts och spackel) och skruv till Aquapanel Outdoor samlade:

Maxiskruv/Maxiskruv med borrspets - avsedda för montage av den cementbaserade  Aquapanel Outdoor på stål- eller träregelstomme. Finns både som lös skruv såväl som bandad.

Fogremsa - Speciell fogremsa av glasfiber för inspackling över fogar.

Armeringsremsa - Speciell fogremsa av glasfiber för inspackling över fogar.

Armeringsnät - Glasfibernät. Hela ytan armeras med detta nät som stryks in i grundputsen.

Fogband - Expanderande fogband för tätning av anslutningar mellan smygskiva och fönster/dörrar.

Putshörnprofil - Putshörnprofil, används som förstärkning vid alla utåtgående hörn.

Rörelsefogprofil - Specialprofil vid rörelsefogar.

Regndroppskant - Regndroppskant, används som startlist.

Putsavslutningsprofil - Avslutningsprofil.

Musband - Musband, används i ventilerade konstruktioner för att förhindra att möss kommer in i fasaden.

VFL - Ventilerad fasadläkt för Knauf fasadsystem.