FB Hålrumsventil

Passiv luftventil som momentant förhindrar brandspridning i luftspalter. Brandklass EI30.

 

FB