Ytterväggsreglar & Ytterväggsskenor

Varmförzinkade stålprofiler är utmärkta till ytterväggar. De väger lite, är alltid raka (och därmed lätta att montera) och angrips aldrig av röta eller mögel. Knauf Danogips har ett komplett produktprogram av profiler och tillbehör för olika typer av konstruktioner. Vi kan enkelt objektanpassa våra produkter samt producera speciallängder eller andra speciallösningar.

Här finns våra slitsade ytterväggsreglar (RY, RYEP och karmregel RYK) samt slitsade ytterväggsskenor (SKY, SKYEP och den böjbara EFY):

Reglar:

RY - Den slitsade stålprofilen RY utgör grunden i våra ytterväggskonstruktioner. Stålprofilens slitsar gör att köldens väg genom profilen förlängs väsentligt och därmed reduceras köldbryggan kraftigt.

RYEP - Den slitsade stålprofilen RY kompletterad med 8 mm extruderad polyeten att använda mot anslutande byggdelar.

RYK - Halvslitsad karmregel för infästning av fönsterkarm i yttervägg.

Skenor:

SKY - Ytterväggsskena utan tätning. Slitsad skena för syll och hammarband i ytterväggar.

SKYEP - Ytterväggsskena med 8 mm cellpolyeten. Slitsad skena med cellpolyetenduk för syll och hammarband i ytterväggar.

EFY - Böjbara, slitsade ytterväggsskenor.