Ytterväggsregel YR

Den slitsade stålprofilen YR utgör grunden i våra ytterväggskonstruktioner. Stålprofilens slitsar gör att köldens väg genom profilen förlängs väsentligt och därmed reduceras köldbryggan kraftigt. Profilerna har på så sätt bättre värmeisolerande egenskaper än genomgående träreglar eller oslitsade stålreglar. YR-systemet finns i ett flertal olika dimensioner samt profiltjocklekar beroende på vilka krav som ställs på ytterväggen. Systemet kan användas till samtliga våra olika typer av ytterväggar.

Standardlängder, se nedan. Kan även fås i speciallängd mot tillägg.

Plåttjocklek: 0,7 , 1,0 , 1,2 och 1,5 mm. Samtliga dimensioner finns även i godstjockleken 2,0 mm samt i bredd 100 och 220 mm som beställningsvara.

 

YR170

RY 145 1,0
145 mm
52/48 mm
1,0 mm
12000 mm
2,03 kg/lpm
14713
C
Ja
Ja