Grafik
Hem
Om Knauf Danogips
Produkter
P-märkt Fasadsystem
System
Byggfysik
Montage
Service
Hem > Montage > Cementbaserade skivor > Aquapanel Indoor
SitemapUtskriftsvänlig

Aquapanel Indoor


 

 

 
1. Skivorna kan monteras liggande mot regelstomme på max s 600 mm eller stående mot regelstomme på max s 450 mm. Regelstomme kan vara av stål eller trä. Se till att skivans överkant är vågrät och att skarvar placeras mitt på reglarnas flänsar.
2. Skivan skruvas fast med Aquapanel Maxiskruv. Skivans framsida (slät sida med text) skall vara vänd in mot rummet. Skiva skall ligga an mot underlaget vid fastsättning. Pressa den inte på plats. Max skruvavstånd är 250 mm. Skruvavstånd till skivkant är 15 mm. Skruvarna skall skruvas in så att skruvhuvudet ligger plant med skivans yta.
3. Skivorna skall förskjutas så att det inte uppstår kryss mellan långkanter och kortkanter.

Liming av fogar


 

 

Fogar limmas med Aquapanel Foglim enligt punkt 4 - 9. 

I konstruktioner där tätskikt av duk/folie/matta ska användas är det dock endast nödvändigt att limma skarvar som inte är understödda av exempelvis regel, kortling, T-skarv/plåtband.

4. Skivkanter rengörs före limning. Använd pensel eller borste som fuktats i rent vatten.
5. Applicera Aquapanel Foglim på skivans kortkant som skall ansluta till nästa skiva. Limmet skall appliceras i en obruten sträng. Limmängden skall vara så stor att den trycks ut ur fogen när nästa skiva monteras.  

 

 
6. Observera att applicering av lim skall göras innan nästa skiva monteras.
7. Tryck fast nästa skiva ordentligt i limsträngen och skruva fast skivan.
8. Överflödigt lim tas bort innan limmet härdat. 

 
9. Vid montering av nästa skivrad appliceras Aquapanel Foglim längs skivans långkant. Överflödigt lim tas bort innan limmet härdat. 

 


Åtgångstal

 Produkt  (st/ml/m1/kg)/ m2
 Maxiskruv  15-20, s600/450
 Foglim  60
 Fogremsa (tak)  2,1
 Fogspackel (tak)  0,7


 
 
 
 
 


Ytbehandling av AQUAPANEL IndoorKonditionering
Innan ytbehandling ska skivorna konditioneras (anpassas till den temperatur och luftfuktighet som gäller för det aktuella utrymmet). Beroende på temperatur och relativ luftfuktighet kan det ta några dygn innan skivan är lämplig för ytbehandling. Okulär vägledning är att en torr skiva är ljusgrå medan en blöt skiva är mörk grå.

Förbehandling
Skivor ska primas med Aquapanel AI Primer innan ytbehandling.

Anvisningar för spackling och målning

Hus AMA 98 KB Skikt av cement- eller gipsbaserade skivor

1. ANVISNINGAR FÖR SPACKLING OCH MÅLNING

1.1 Förarbete
För att målningsbehandlingen skall få tillräckligt god vidhäftning skall
skivorna vara torra och dammfria. Skivorna ska primas med Aquapanel AI Primer .

1.2 Spackling och målning
Använd färgtyper lämpliga för betong. Olje- och alkydfärger kan endast
användas om grundning först gjorts med alkaliresistent färg.

Utförande:
• 2 ggr spackling av skruvhuvuden
• Iläggning av remsa i spackelmassa
• 2 ggr skarvspackling
• 1 ggr bredspackling vid höga krav på ytjämnhet
• Avslipning
• 3 ggr strykning där första strykningen skall vara av färgtillverkaren
rekommenderad alkaliresistent färg
Grafik
© Knauf Danogips SE-296 80 Åhus Tlf.: 044-28 78 00 Fax: 044-28 78 90 E-mail:
Senaste revision : Fredag 16. September, 2011
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!