Grafik
Hem
Om Knauf Danogips
Produkter
P-märkt Fasadsystem
System
Byggfysik
Montage
Service
Hem > Montage > Golv gipsskivor > Platonmatta
SitemapUtskriftsvänlig

Platonmatta

Generella anvisningar för montering av Golvskiva DG 13 som undergolv
Vid tunna golvbeläggningar t.ex. plastmatta krävs att gipsskivornas skarvar spacklas och slipas. Om golvet är utsatt för släpljus bör hela golvet bredspacklas och slipas före mattläggning. I arbetslokaler eller där golvet utsätts för hjulbelastning skall golvskivorna grundas med Knauf Golvprimer 431 samt spacklas med min. 2 mm golvspackelmassa Knauf F 415. Skruvning av översta laget gipsskivor bör undvikas. Golvlim (PVA) stryks så flödigt på både lång- och kortkanter att limmet trycks upp ur fogarna när Golvskivorna pressas samman. Överflödigt lim torkas bort med fuktig trasa. Golvskivorna bör fixeras med tyngder eller skruv tills limmet torkat. DG 13 med tunna ytbeläggningar klarar de belastningar som normalt förekommer i bostäder och kontor. Underlagets styvhet inverkar på möjligheterna till ett långvarigt gott resultat. Styvheten (svikten) bedöms från fall till fall. Golvet måste vara så plant att skivorna ej knäcks. Golvskivor skruvas med maskin som har reducerat varvtal. Skruv skall vara avsedd för Golvskiva ( Hård gipsskiva ) För övriga golvbeläggningar: följ respektive tillverkares anvisningar. ( klinker , parkett samt golvvärme)

Golvskiva på Platonmatta
Användningsområde: bostäder, hotell, daghem och kontor.
Golvet skall ej utsättas för stora punktlaster.
Golvkonstruktionen utförs med dubbla golvskivor på Platonmatta.

Golvskiva (DG 13) + Golvskiva (DG 13)
De båda skivlagen monteras med förskjutna lång- och kortkanter, så att genomgående fogar undviks. Långkantsfogar förskjuts 300 mm, en halv skivbredd. Kortkantsfogar förskjuts min. 400 mm, både inom skivlaget och mellan skivlagen.

Lim påföres det första laget Golvskivor med en 15-20 cm bred lammullsroller eller tandspackel på hela underlagets yta. Det är lämpligt att påföra lim för 2-4 skivor i taget.
Golvskivorna lägges i det blöta limmet några cm ifrån anslutande skivor och skjutes mot dessa skivor så att en ”valk” av lim pressas upp i fogen. Överskottslim drages bort med en spackel. Vid korrekt montage skall lim jäst upp längs samtliga skarvar.

Alternativ 1
Skivorna pressas mot underlaget och belastas tills limmet bundit. Detta kan göras med sandsäckar. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder.

Alternativ 2
Skivorna pressas mot underlaget och samtidigt fästes skivan med 23 mm klammer s 400. Utöver denna nedpressning får golvet ej beträdas medan limmet binder.

Lim: Danogips golvlim.
Limåtgång: Vid ett lag hellimning åtgår ca 0,4l/m2

Grafik
© Knauf Danogips SE-296 80 Åhus Tlf.: 044-28 78 00 Fax: 044-28 78 90 E-mail:
Senaste revision : Måndag 11. September, 2006
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!